Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
DarkArtist
"Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz parasolkę, gdy zaczyna padać. Mówisz, że kochasz słońce, a chowasz się w cieniu, gdy zaczyna grzać. Mówisz, że kochasz wiatr, a zamykasz okno, gdy zaczyna wiać. Właśnie dlatego boję się, gdy mówisz, że  kochasz mnie."

— Szekspir
DarkArtist
6079 6301
DarkArtist
9164 792e
Reposted byzamknioczyBorderlineGirlpoziomka888
DarkArtist
0748 db63
Reposted byMerrry98justpartofme
DarkArtist
0685 9981
DarkArtist
Reposted byMerrry98lottibluebell
DarkArtist
9385 5ff8 500
Reposted byshameonyoubitch shameonyoubitch
DarkArtist
9008 dd47 500
Reposted bypoziomka888 poziomka888
DarkArtist
8892 1542
Reposted bythemassassi themassassi
DarkArtist
8614 0705
DarkArtist
7660 31de
DarkArtist
7466 8e0d 500
DarkArtist
4820 1559
Reposted byredhairwitch redhairwitch
DarkArtist
4228 55fe
Reposted byparadus000podprzykrywkashameonyoubitchoutofmyheadeternaljourneyzezarlamkredkeuaremyheavenundoneeCandyLovertakatambasienkaspiewaczka-ucieszna
DarkArtist
7041 99ea
Reposted byfreedomlovershameonyoubitchstellina43
DarkArtist
1210 6437
DarkArtist
0330 b671
Reposted byzamknioczylovelikehopezatoreekczekamnaciebiecreationparadus000spiewaczka-ucieszna
DarkArtist
DarkArtist
1084 aec3
Reposted bywiilczek wiilczek
DarkArtist
6384 3b8c
Reposted byparadus000shameonyoubitchspiewaczka-ucieszna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl